Ryckelösa 3

58561 Linghem

013-310163

0709-132887

Mon - Fri 9.00 - 19.00

Lordag och Söndag stängt

Miljöcertifierade skruvfundament 

Vi erbjuder, i samarbetet med Krinner, hållbara systemlösningar för helt betongfri grundläggning med skruvfundament och installationsmaskiner som är tillverkade i Tyskland. 

Krinner skruvfundament är certifierade enligt DIN EN 1090 och vi säkerställer detta med ett lämpligt kvalitetsstyrningssystem. Vi är även certifierade enligt ISO 9001:2015. 

Ett betongfritt alternativ vid grundläggning 

Skruvfundament är ett otroligt flexibelt och hållbart alternativ jämfört med betongfundament och kan med fördel användas vid grundläggning där det är viktigt att bevara närliggande miljö och låta marken omkring bygget förbli fortsatt ostörd och fri från kemikalier. Skruvfundament kan användas inom en mängd olika installationsområden som miljöhus, modulhus, bullerplank, staket, skyltar och lekplatser. 

Ingen kostsam grävning och bortforsling av jord är nödvändig. Skruvfundament kan tas bort lika enkelt som de kan installeras och lämnar därför området i samma skick som innan byggarbetet påbörjades. De kan även återvinnas eller återanvändas efter att byggnaden har demonterats. 

30 års garanti 

Krinner lämnar 30 års garanti på samtliga skruvfundament. Detta kan jämföras med 2 år som lämnas på traditionell grundläggning med betong. 

Läs mer: https://krinnernordic.com