Ryckelösa 3

58561 Linghem

013-310163

0709-132887

Mon - Fri 9.00 - 19.00

Lordag och Söndag stängt

Kontakta oss

Telefon:
013 – 310 163

Email:
info@madera.se

Vi bygger till fast pris

Vi erbjuder dig som kund våra byggtjänster till ett fast pris. Alla byggnationer sker enligt för varje bransch gällande regler och normer.

När du anlitar oss kan du välja om vi ska ta totalentreprenad eller om du vill vara din egen arbetsledare och ta beslut om vad som ska göras och hur du vill ha det utfört, men givetvis får du råd och tips av oss. Då kan du som kund själv välja var du vill handla ditt material, men självklart får du även här tips och råd om materialet som ska inhandlas. Det material som behövs för att genomföra projektet köper du själv och du ansvarar även för att materialet finns på plats när vi ska starta upp projektet.

Vi utgår från Linghem resp Ryckelösa och om avståndet mellan företaget och platsen för bygget är mer än 3 mil tur & retur så tillkommer en kostnad på 8 kr per km.

 

Lättare att få bygga altan

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att man ska slippa bygglov för byggande av altaner.

Det är en av punkterna i januariavtalet som nu uppfylls. Undantaget ska gälla för vissa typer av altaner.

Det handlar om altaner som uppförs i anslutning till en- eller tvåbostadshus, eller vid en så kallat Attefallsbostad, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter. Den får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.

En sådan altan behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen. Många kommuner har en policy för staket, plank och murar som vägledning vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

Om du planerar att bygga din altan närmare än 4,5 m från tomtgräns så ska/bör du ha grannens medgivande men det beror på vilken kommun din fastighet ligger. Oavsett lokala regler kan det vara tryggt att ha ett skriftligt medgivande från grannen, inte minst för grannsämjans skull.

 

Altaner

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad.

 

Våra priser

För att priset ska gälla så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid byggnation visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, så kan vi åtgärda detta mot en extra kostnad enligt separat förslag.

• För att kunna utnyttja rotavdraget så, måste altanen vara en påbyggnad av huset. Reservation för ändrade regler!

• Kunden ansvarar för att ha ansökt om eventuellt bygglov och medgivande från grannen i förekommande fall.

• Kunden ansvarar för att elledningar, vatten och avlopp är utmärkta om vi ska gräva plintar. Vi kan hjälpa till med det mot en mindre kostnad.

• Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras.

• Ytan där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga fasta föremål eller liknande i anslutning till det platsen där arbetet ska utföras.

• Ytan där altanen ska placeras ska vara förberedd vilket innebär fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material.

• Borttagning av buskar, träd, stenar och stubbar ingår inte. Vill du ha hjälp med detta så kan vi lämna ett separat kostnadsförslag.

• Kunden svarar för att el finns tillgängligt.

• För att undvika ogräs under altanen så bör man ta bort all matjord, lägga markduk och fylla på med sand eller finkornig stenkross/makadam. Notera att detta inte ingår i priset, men vi kan lämna ett separat kostnadsförslag.

 

Montering av plintgrund

Detta ingår i priset:

• Utsättning av plintarna.

• Gräva eller borra hål för plintarna

• Bottenfyllning med makadam och markduk

• Återfyllning

Fast pris är 600 kr/st efter rotavdrag. 900 kr/utan rotavdrag

Marken ska vara grävbar för placering av plintar. Om marken inte är gräv-/borrbar vi kan lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs. Avståndet mellan plintar ska vara max 2 meter. Både i längsled och bredd. Om altanen är breddare än 2 meter, krävs en mittre bärlina för att få tillräcklig stabilitet. 

 

Byggnation av altan på plintgrund

Detta ingår i byggnation av altan på plintgrund:

• Montering av bärlinor

• Montering stolpar

• Montering regelverk

• Montering trall

Fast pris är 450 kr/m2 efter rotavdrag, 643 kr/m2 utan rotavdrag

 

Altan på befintliga trädgårdsplattor

Detta ingår i byggnation på befintliga trädgårdsplattor:

• Montering av regelverk.

• Montering trall i impregnerat virke.

Fast pris är 517 kr/m2 efter rotavdrag, 712 kr/m2 utan rotavdrag

OBS! Avvägning av de befintliga plattorna ingår inte, extra kostnad kan tillkomma.

 

Montering av altanräcke

Detta ingår i montering av altanräcke:

• Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm av impregnerat virke.

• Priset gäller för montering av ribbräcke, räcke med stående plank samt kryssräcke.

• Altanräcket förankras mot altanen.

Fast pris är 470 kr/lpm efter rotavdrag. 671 kr/lpm utan rotavdrag

 

Montering av altankjol

Detta ingår i montering av altankjol:

• Montering av en kjol med en höjd upp till 150 cm av impregnerat virke.

Fast pris är 370 kr/m2 efter rotavdrag. 528 kr/m2 utan rotavdrag

 

Montering av altantrappa

Detta ingår i montering av altantrappa:

• Montering av en altantrappa med max 5 steg.

• Steghöjd på 16-20 cm och en bredd på 120 cm.

• Altantrappan förankras mot altanen.

Priset är 1.050 kr/trappa efter rotavdrag. 1.500 kr/trappa utan rotavdrag

 

Schaktning med minigrävare

Detta ingår i schaktning:

• Schaktning ned till 3 dm djup.

Priset är 682 kr/m2 efter rotavdrag. 975 kr/m2 utan rotavdrag

Marken ska vara grävbar  för minigrävare, dvs inte innehålla stenblock, berg eller andra föremål som kräver särskild åtgärd. Om marken inte är grävbar vi kan lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs.

Samtliga priser inkluderar mervärdeskatt (moms).

 

Betalningvilkor

 Hos oss gäller alltid delbetalning eller betalning till oss på plats efter att byggnationen är ‎klart. ‎Material betalas av kunden enligt avtal.

Vi skickar inga fakturor till privatpersoner om inte detta är avtalat och då ska det framgå på din ‎orderbekräftelse/hantverkarformuläret.

Har du ett mer omfattande jobb eller offert som kräver att du erlägger en delbetalning, så kommer ‎du som kund bli informerad om detta. Delbetalning kan du göra direkt till oss på plats. Du kan även ‎betala via Swish eller så får du en faktura från oss för omgående betalning.‎

Regeringen har lämnat som förlag att både RUT- och ROT-avdrag ska betalas elektroniskt så att transaktionen går att spåra.

I deras förslag står följande:

”För rätt till skattereduktion när arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller, om arbetet utförts utomlands, genomgår motsvarande kontroll i utlandet krävs att det utförda hushållsarbetet har betalats elektroniskt. Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt”

Kravet införs främst för att minska felaktiga utbetalningar:

”Genom att införa ett krav på att betalning ska ha skett elektroniskt ökar kontrollmöjligheterna och felaktiga utbetalningar minskar vid rut- och rotarbeten eftersom det blir möjligt att säkerställa att ersättning för arbeten verkligen har erlagts och att ersättningen har erlagts med det belopp som anges.”

Detta innebär att du inte längre kommer kunna betala hantverkaren med kontanter. Du kommer inte heller kunna använda check och kryptovalutor eftersom att de inte uppfyller alla kraven om att ”avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt” noteras.

Att tänka på

• Vi rekommenderar att du bokar in ett hembesök för att säkerställa att resultatet blir som du önskar och att vi är överens om byggnationen. Hembesöket kostar 800 kr plus transportkostnader men det är en kostnad som vi drar av om du bokar jobbet hos oss.

Begär en pris offert!

Fråga oss när behövs en snickare.

Ring:

013-120072

eller